checkdate .vn
Kiểm tra hàng nhập khẩu chính hãng

Bước 1: Nhập sản phẩm muốn kiểm tra

Bước 2: Nhập số lô (lot/log/batch) sản phẩm

Bước 3: Kiểm tra chính hãng

Vui lòng nhập thông tin ở các bước trên